Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 02. sierpnia 2021 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kalisz 17.11.2020

OSRiR-DKP.221.5.2020

 

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  kompleksową dostawę paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr  1 złożo­ną przez Wykonawcę –   PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, termin zapłaty – 40%),  a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin  zapłaty: 40,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną, powyższą ofertę.

 

 

                                                                   Dyrektor  OSRiR

                                                                     /--/

                                                                    Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-11-17
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-11-17
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-11-17

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony