Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 02. sierpnia 2021 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kalisz 03.11.2020

OSRiR-DKP.221.4.2020

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb grzewczych OSRiR w Kaliszu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożo­ną przez Wykonawcę – PHU Trans-Oll Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11a  62-710 Władysławów.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, termin płatności – 39%, czas dostawy 1%),  a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.    Oferta nr 1  złożona przez  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Petromot 62-560 Skulsk ul. Konińska 45

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 58,77

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 98,77

  1. Oferta nr  2 złożona przez Spółka Jawna Tyrakowski Jachnik 63-220 Kotlin

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena:  58,27

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu : 1,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów :  98,27

  1. Oferta nr 3 złożona przez  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski, Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów 

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 100,00

  1. Oferta nr  4 złożona przez Droś-Sawicki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 42-141 Przystajń ul. Przemysłowa 2

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena:  59.24

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu : 1,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów :  99,24

                                                              Dyrektor OSRiR

                                                                         /--/                           

                                                              Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-11-03
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-11-03
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-11-03

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony