Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
wtorek, 30. maja 2023 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
trwający nabór
wyniki naboru
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Przetarg o dzierżawę parku linowego

Załączniki:
  » formularz zgłoszeniowy do parku linowego 2020 (14 KB)
  » wzór umowy do parku linowego 2020 (52 KB)
  » SIWP do parku linowego 2020 (23 KB)

OSRiR-DGE.2000.8.2020

  

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz, ("OSRiR")

 tel. (062) 767-10-08, 757-32-67

ogłasza przetarg publiczny na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania.

Przedmiotem przetargu jest park linowy znajdujący się przy ulicy Sportowej w Kaliszu wyposażony m. in. w trzy kompletne trasy, z 43 przeszkodami oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia tego parku.

Dzierżawa bez prawa do stałej zabudowy i przebudowy, wszelkie zmiany dotyczące obiektu oraz infrastruktury dla potrzeb dzierżawcy wymagają uprzedniej zgody OSRiR.

Przewiduje się zawarcie umowy na czas określony - bieżący sezon (2020 r.).

Cena wywoławcza (opłata czynszowa za cały park linowy/jeden miesiąc) brutto (z VAT)  wynosi  500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100).

Oferty należy składać w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29 (pokój nr 115 - sekretariat) w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania – tj. parku linowego, znajdującego się przy ul. Sportowej w Kaliszu” w terminie do dnia 6.07.2020 r. do godziny  800

Przedmiot przetargu  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem OSRiR tel. 62-767-22-08 wew. 4, od poniedziałku do piątku, w godz. 600 – 2200.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie OSRiR tj. Kalisz, ul. Łódzka 19-29 w dniu 6.07.2020 r. pokój nr 103 o godz. 900

Oferta winna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem Oferty dostępnym na stronie internetowej www.bip.osir.kalisz.pl lub w siedzibie OSRiR.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie OSRiR, tj. Kalisz ul. Łódzka 19-29, w terminie do 7.07.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przypadku unieważnienia przetargu koszty poniesione z tytułu przygotowania oferty nie zostaną zwrócone.

                                                                                        Dyrektor OSRiR

                                                                                                / - /

                                                                                        Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marcin Antoniewicz
Data wytworzenia: 2020-06-19
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-06-19
Wprowadził do BIP: Marcin Antoniewicz
Data wprowadzenia: 2020-06-19
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-06-19 12:26:12 przez Marcin Antoniewicz

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony